close
Opóźniony lub odwołany lot? Sprawdź jakie masz prawa

Opóźniony lub odwołany lot? Sprawdź jakie masz prawa

Opóźniony lub odwołany lot? Zgubiony, zniszczony lub opóźniony bagaż? A może rezygnacja z wycieczki samolotowej tuż przed wyjazdem? Wszystkie te sytuacje zdarzają się podróżnym, zwłaszcza w wakacje. Wtedy liczba lotów jest największa, a lotniska odprawiają miliony pasażerów. Z danych opublikowanych na portalu Fly4free wynika, że w 2017 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 40 mln pasażerów, czyli o 6 mln więcej niż rok wcześniej. Największy ruch notowano na warszawskim Okęciu (ponad 15 mln) oraz w Krakowie (5,8 mln), Gdańsku (4,6 mln) i Katowicach (3,8 mln). Jak przygotować się do podróży samolotem i jak dochodzić swoich praw lub odszkodowania, gdy ta podróż nie przebiega zgodnie z planem?

Prawo obliguje przewoźników do zwrotu pieniędzy lub zapewnienia innego środka transportu, jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany, ale również do wypłaty odszkodowania, gdy nasz bagaż zaginie lub zostanie zniszczony podczas podróży. Akty prawne, które regulują prawa pasażerów w tych kwestiach to Konwencja Montrealska z 1999 r. oraz europejskie Rozporządzenie nr 261/2014. Wielu pasażerów decyduje się jednak na dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ w przypadku opóźnienia czy odwołania lotu, a także zgubienia czy kradzieży bagażu wolą mieć dodatkowe zabezpieczenie. Kiedy przyda nam się polisa, a kiedy możemy liczyć na odszkodowanie od przewoźnika? Jakie prawa ma pasażer i jak może ich dochodzić? Jakie obowiązki ma ubezpieczony i jakich formalności powinien dopełnić przed zgłoszeniem zdarzenia do ubezpieczyciela? Podpowiadamy.

  • Telefony i akcesoria - porównaj na Ceneo.pl

Gdy nasz lot jest opóźniony

Przyczyn opóźnień może być wiele: złe warunki pogodowe, strajki, kwestie operacyjne lub organizacyjne leżące po stronie przewoźnika. Pasażerom, których lot jest opóźniony przysługuje szereg praw, które reguluje Konwencja Montrealska i Rozporządzenie nr 261/2014. Po pierwsze – linie lotnicze są zobowiązane do zorganizowania darmowych posiłków i napojów w ilości, która jest adekwatna do czasu oczekiwania. Po drugie – pasażerom przysługują dwie bezpłatne rozmowy telefoniczne oraz dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe, by mogli skontaktować się z rodziną lub współpracownikami. Jeśli opóźnienie jest większe niż 5 godzin, to podróżnym przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletów i podróży, a jeśli opóźnienie trwa 1 dzień lub dłużej, to przewoźnik musi zapewnić podróżnym nocleg w hotelu wraz ze zorganizowaniem transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania. Trzeba pamiętać, że kupując bilet lotniczy nie jesteśmy automatycznie ubezpieczani.

Gdy nasz lot jest odwołany

Gdy przewoźnik odwoła nasz lot, przysługuje nam prawo do zwrotu kosztu biletu i podróży lub zmiana planu podróży. Mamy wtedy możliwość lotu powrotnego w pierwszym możliwym terminie, lotu do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie lub lotu w późniejszym, ale dogodnym dla nas terminie. Podróżni, których lot odwołano mają prawo do odszkodowania od linii lotniczych w wysokości 250 EUR – w przypadku lotów do 1500 km, 400 EUR – w przypadku lotów od 1500 do 3500 km oraz 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów. Jeśli przewoźnik zaoferuje nam alternatywny lot do miejsca docelowego może pomniejszyć nasze odszkodowanie nawet do 50 proc. – Pamiętajmy również, że linie lotnicze nie wypłacą odszkodowania m.in. wtedy, gdy pasażer zostanie poinformowany o odwołanym locie co najmniej na dwa tygodnie przez podróżą lub gdy przewoźnik zaoferuje mu zmianę planu podróży i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu. Na złożenie wniosku o odszkodowanie od linii lotniczych mamy 3 lata od daty zaplanowanego lotu.

Gdy linie lotnicze uszkodzą lub zgubią nasz bagaż

Zgodnie z Konwencją Montrealską przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną opóźnieniem w przewozie pasażerów, towarów lub bagażu. Reklamacje dotyczące bagażu trzeba zgłaszać przewoźnikowi, u którego kupiliśmy bilet. Mamy na to 7 dni – gdy bagaż zostanie uszkodzony oraz 21 dni – w przypadku opóźnienia lub zgubienia. – Gdy linie lotnicze zgubią nasz bagaż, a wcześniej wykupiliśmy polisę turystyczną, to ubezpieczyciel zwróci koszty przedmiotów (głównie przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż) znajdujące się w zgubionym bagażu. Trzeba jednak pamiętać, że musimy posiadać zawiadomienie od przewoźnika oraz przedstawić wykaz utraconych przedmiotów. Zaletą ubezpieczenia bagażu jest również ochrona przed kradzieżą i zdarzeniami losowymi.. Z przedmiotów wartościowych ubezpieczeniu podlega np. laptop, tablet, telefon, kamera, czy aparat fotograficzny. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest np. biżuteria, klucze, czy antyki zakupione w podróży. Należy pamiętać, żeby suma ubezpieczenia i zakres ochrony były adekwatne do wartości bagażu, który ubezpieczamy. Zazwyczaj bagaż ubezpiecza się na kwotę 200-400 euro, ale można go również ubezpieczyć na 1000 euro lub więcej .

Gdy to my rezygnujemy z lotu

Gdy decydujemy się na podróż, warto zastanowić się nad ubezpieczeniem od rezygnacji z biletu lotniczego. Taka polisa pozwoli nam odzyskać koszty zakupu biletu, ale tylko w niektórych przypadkach. – Dla towarzystwa ubezpieczeniowego nie ma znaczenia, czy kupiliśmy bilet w tanich liniach lotniczych czy u innych przewoźników, ale liczą się powody, dla których rezygnujemy z podróży. W przypadku nagłych zdarzeń takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, poważna szkoda w miejscu zamieszkania, kradzież dokumentów koniecznych do przekroczenia granicy, czy śmierć kogoś bliskiego pasażer może ubiegać się o zwrot kosztów zakupionego biletu. W celu otrzymania zwrotu kosztów biletu należy przedstawić dokumentację potwierdzającą konieczność anulowania biletu, np. dokumentację medyczną, akt zgonu, zaświadczenie z policji dotyczące wystąpienia szkody w mieniu.

Wypowiedź: Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A.

Źródło: www.newsrm.tv

Zakwity sinic efektem przeżyźnienia Bałtyku!

Przewodnik po Cisnej