close
Pałac w Łagiewnikach (zabytki w okolicy Łodzi)

Pałac w Łagiewnikach (zabytki w okolicy Łodzi)

Wzniesiony w 1899 r. pierwotnie jako pałacyk myśliwski rodziny Heinzelów, którzy spędzali tu tylko letnie miesiące, odpoczywając od ich właściwego pałacu w Julianowie (który z kolei spłonął w czasie ostatniej wojny).

Pałac w Łagiewnikach - obecnie szpital i centrum leczenia chorób płuc (źródło: www.dzienniklodzki.pl)
Pałac w Łagiewnikach – obecnie szpital i centrum leczenia chorób płuc (źródło: www.dzienniklodzki.pl)

Wzniesiony w 1899 r. pierwotnie jako pałacyk myśliwski rodziny Heinzelów, którzy spędzali tu tylko letnie miesiące, odpoczywając od ich właściwego pałacu w Julianowie (który z kolei spłonął w czasie ostatniej wojny). Juliusz Heinzel był bardzo bogatym łódzkim przemysłowcem, który dorobił się wszystkiego sam (był synem skromnego tkacza ze Śląska) i doszedł do wniosku, że do pełni szczęścia potrzebuje jedynie pałacu (który kazał sobie wybudować w parku Julianów w Łodzi i w którym zamieszkał) oraz starego zamku i tytułu (które wkrótce kupił od saksońskich książąt – zamek Hohenfels w Coburgu w Bawarii).

Łagiewniki nabył zaś w 1885 r., a następnie przekazał w testamencie swemu synowi i wnukowi. Ten ostatni, Ludwik, po swym ślubie z Marią Colonna-Walewską zdecydował się przebudować skromny myśliwski pałacyk na luksusową rezydencję. Niemiecki architekt, Heinrich Schwechten, autor m.in. berlińskiego Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche, jak przystało na historyzm, który reprezentował, stworzył pałac na kształt włoskiej willi: asymetryczny, 2-piętrowy, z elewacją frontową z portykiem z 6 kolumnami, które dźwigają taras. Całe pierwsze piętro ma elewację rzeźbioną w prostokątne cegły, tzw. boniowania, a podobno na jego dachu znajdował się basen. Córka potentata Heinzela, dziedziczka pałacu, uciekła z Polski tuż przed wybuchem II wojny światowej, a w budynku utworzono szpital niemiecki, potem zaś zniszczyli go Rosjanie.

Obecnie pałac jest siedzibą Centrum Leczenia Chorób Płuc, przez co niegdyś bardzo komfortowo wyposażone wnętrza mają charakter mocno szpitalny. Tym niemniej, z zewnątrz pałac w Łagiewnikach wygląda jak przed stu laty i ciągle cieszy oko.

Adres: ul. Okólna 181, Łódź-Łagiewniki. Tel. 426590460.

Stawy nad rzeką Jasień w Łodzi

Kąpielisko Arturówek w Łodzi-Łagiewnikach