close
Biebrzański Park Narodowy – szlaki piesze

Biebrzański Park Narodowy – szlaki piesze

Okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego są wręcz wymarzone na piesze wędrówki o każdej porze roku. Szlaki urozmaicone od ścieżek edukacyjnych po długie wyprawy.

Okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego są wręcz wymarzone na piesze wędrówki o każdej porze roku. Szlaki urozmaicone od ścieżek edukacyjnych po długie wyprawy.

  • Telefony i akcesoria - porównaj na Ceneo.pl

PL -2544-y żółty
WIZNA – Burzyn – Twierdza Osowiec – GONIĄDZ – 64,3 km – szlak łatwy
Dostępny dla turystyki rowerowej. Szlak rozpoczyna się w Wiźnie i przebiega skrajem Wysoczyzny Kolneńskiej. Na 10 km we wsi Burzyn znajduje się miejsce do biwakowania i punkt widokowy. W okresie wiosennym w okolicach Brzostowa i Chylin obserwować można niespotykane ilości ptactwa wodno błotnego . Dalej trasa wiedzie przez wsie Łoje-Awissa, Czachy, Okrasin i Mścichy z liczną zabudową drewnianą, mija wieś Klimaszewnica i dochodzi do kompleksu leśnego – Obwodu Ochronnego Osowiec, przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk, Kanał Rudzki i dochodzi do obiektów Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu (na miejscu jest pole biwakowe, pokoje gościnne, wypożyczalnia sprzętu wodnego). Dalej trasa przebiega przy Forcie Zarzecznym Twierdzy Osowiec i przez wieś Budne; nieopodal wsi Wólka Piaseczna przecina rzekę Biebrzę i dochodzi do miasteczka Goniądz położonego na lewym wysokim brzegu.

PL-2551-n niebieski
WIZNA – Góra Strękowa – Laskowiec – Barwik – Olszowa Droga – Goniądz – Dolistowo – Jagłowo – Trzyrzeczki – Jałowo – LIPSK – 130,7 km – szlak łatwy
Szlak oprócz odcinków Jagłowo – Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej. Z Wizny przebiega wzdłuż koryta rzeki Narew, następnie przy wsi Ruś przez most na drodze Łomża Białystok przechodzi na lewy brzeg rzeki (na wiosnę duże zagęszczenie ptactwa wodno błotnego), dalej prowadzi przez wieś Góra Strękowa, gdzie znajduje się schron bojowy legendarnego Kapitana Raginisa. We wsi Strękowa Góra przechodzi na druga stronę Narwi, tuż za wsią Laskowiec wchodzi w granice Biebrzańskiego Parku Narodowego na tzw. „Carską Drogę”. Po lewej stronie szlaku znajduje się wieża widokowa, z której rozciągają się rozległe widoki na tereny Bagna Ławki. Za wsią Dobarz szlak skręca w lewo (początek szlaku czerwonego), biegnie przy leśniczówce Barwik (pole namiotowe) i dochodzi do wsi Budy, a następnie prowadzi przez wieś Olszowa Droga; dochodzi do toru kolejowego (stacja Osowiec), a następnie przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk. Potem biegnie wzdłuż lewego, wysokiego brzegu rzeki Biebrzy; w Dolistowie Starym przechodzi na prawy brzeg rzeki, przecina śluzę Dębowo na Kanale Augustowskim (wybudowaną w latach 1826-27), a w Jagłowie (ciekawa zabudowa architektoniczna) wraca na lewy brzeg Biebrzy. Następnie wiedzie przez wsie Rutkowszczyzna i Trzyrzeczki, przechodzi przez kompleks leśny Trzyrzeczki ze zróżnicowaną roślinnością, przebiega przez wsie Kamienna Nowa i Stara, i kończy się w Lipsku.

autor: Artur Wisniewski 07.01.2009

PL-2549-c czerwony
GUGNY – BARWIK – 9,5 km – szlak okresowo trudny
Rozpoczyna się od szlaku niebieskiego nieopodal wsi Dobarz i prowadzi przy leśniczówce Barwik do wieży widokowej na „Grądziku Występ”, nad rzeką Kosódką. Stąd dalej przez uroczysko Kaliszek prowadzi do wsi Gugny. Trasa kończy się na „Carskiej Drodze” przy przystanku PKS.

PL-2550-y żółty
TRZCIANNE – Werykle – Chojnowo – Gugny – Stójka – Nowa Wieś – TRZCIANNE – 20,5 km – szlak łatwy
Dostępny dla turystyki rowerowej. Prowadzi przez malownicze krajobrazy pól i kompleksów leśnych. Na trasie ciekawe fragmenty torfowiska wysokiego.

PL-258-z zielony
AUGUSTÓW – Jastrzębna -LIPSK -78,3 km – szlak łatwy
Dostępny dla turystyki rowerowej, na 46,9 km, od wsi Wrotki przebiega skrajem otuliny BPN, prowadzi przez wieś Jaminy (drewniany kościół z końca XVIII wieku), Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Krasnybór (gotycko-renesansowy kościół z 1591r.) i dochodzi do wsi Jastrzębna. Dalej wiedzie przez Ostrowie Biebrzańskie, Nowy Lipsk i kończy się w Lipsku.

RAJGRÓD – Okoniówek – Rybczyzna – Woźnawieś – leśniczówka Grzędy -„Nowy Świat” -„Wilcza Góra” – „Kapli Dołek” -„Dział Kumkowskiego” – węzeł szlaków – 41.6 km – szlak łatwy, okresowo podmokły
Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Rajgród -Nowy Świat. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej (grodzisko jaćwieskie z XII wieku) i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego biegnie do szosy Augustów Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej: „Czerwone Bagno”. Od Leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę, Tchórze Grzędy (wieża widokowa z widokiem na otwarte turzycowiska), następnie prowadzi poprzez torfowiska na tzw. „Kapli Dołek” (w prawo odchodzi szlak łącznikowy czarny), przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne: Dział Grabowskiego, Dział Kumkowskiego i na końcu wydmy nieopodal wodopoju, kończy swój bieg przy węźle szlaków (koniec szlaku zielonego).

PL-2541-y żółty
TAMA – Kuligi – Orzechówka -węzeł szlaków „TAJENKO” – 20,3km
Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Tama – Woznawieś (skraj wsi) i Orzechówka – węzeł szlaków „TAJENKO”
Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Tamie i biegnie przez lasy w kierunku wsi Woźnawieś, na 3 km skręca w drogę leśną do wsi Kuligi, mija tę wieś i na 10 km dochodzi do granic BPN, przecina rzekę Jegrznię i dalej drogą leśną dochodzi do grobli łączącej Woźnawieś z leśniczówką Grzędy i szlaku czerwonego Rajgród – Grzędy. Szlak biegnie dalej skrajem „Czerwonego Bagna”, przez Orzechówkę i kończy swój bieg na rozjeździe dróg – Węzeł szlaków „Tajenko”.

Szlak żółty
„NOWY ŚWIAT” – Kopytkowo – Jasionowo – Dębowo – POLKOWO – 10,1 km
Szlak jest dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Kopytkowo – Polkowo Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku „Nowy Świat” w o.o. Grzędy. Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód. W Kopytkowie zaczyna się droga żwirowa, która doprowadzi nas do Jasionowa. Stąd szlak prowadzi już drogą asfaltową do śluzy na kanale Augustowskim w Dębowie. Dalej trasa prowadzi nad malowniczym kanałem, by w Polkowie, na przystanku PKS skończyć swój bieg.

PL-2545-c czerwony
GONIĄDZ – Wólka Piaseczna – Kapice – rzeka Ełk – RUDA – 29 km – szlak trudny
Rozpoczyna się w Goniądzu, przecina Dolinę Biebrzy, przechodzi przez wieś Wólka Piaseczna, kompleks leśny Brzeziny Kapickie, wieś Kapice i dochodzi do rzeki Ełk. Dalej prowadzi prawym brzegiem zarastającej rzeki. Na trasie wzniesienie mineralne Dębiec (możliwość rozbicia namiotu). Następnie trasa przebiega wzdłuż licznych zarośniętych zakoli martwego koryta rzeki Ełk i dochodzi do Kanału Rudzkiego, przechodzi przez pojedyncze zagrody wsi Modzelówka z licznymi gniazdami bociana białego i kończy się we wsi Ruda.

PL-2547-z zielony
OSOWIEC-TWIERDZA – Przechody – Ciszewo – KULIGI – 37,7 km
Szlak wiosną może być na niektórych odcinkach bardzo trudny lub nawet nie do przejścia, zależnie od stanu wód. Bardzo typowy dla biebrzańskich bagien.

PL-2543-z zielony
LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- „Solistowska Góra” – „Łągiew” – Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli zachowawczej konika polskiego) – 7 km – szlak łatwy, okresowo podmokły
Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy, Solistowską Górę (miejsce straceń dawnych mieszkańców wsi Grzędy w 1943 roku), przy zagrodzie konika polskiego wchodzi na tereny bagienne (biegnie wzdłuż ogrodzenia), dochodzi do Działu Kumkowskiego i wydmami prowadzi na Łągiew. Dalszy odcinek prowadzi przy ogrodzeniu hodowli zachowawczej konika polskiego. Po 1 km kończy swój bieg, nieopodal wodopoju, na węźle szlaków (koniec szlaku czerwonego).

PL-2542-n niebieski
LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- „II i III Grzęda” – „KAPLICZKA” – 4,7 km – szlak łatwy
Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi przez tereny leśne w kierunku wschodnim (poprzez tzw. Drugą i Trzecią Grzędę), dociera do kładki(część Ścieżki Przyrodniczej „Czerwone Bagno”), przez bór bagienny na torfowisku wysokim.

PL-2544-s czarny
„UROCZYSKO DĘBY”- „Góra Partyczyzna” – „Kapli Dołek” -2,2 km – szlak łatwy
Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).

źródło: www.biebrza.org.pl

Psi zaprzęg

26-27 lutego – atrakcje w Tatrzańskiej Łomnicy

Słowacja flaga

Słowacja