close
Akwarium Gdyńskie – Dlaczego warto odwiedzić ?

Akwarium Gdyńskie – Dlaczego warto odwiedzić ?

Molo Południowe w Gdyni jest miejscem gdzie nie tylko cumują historyczne statki i okręty. Jednym z ciekawszych obiektów na nadmorskim bulwarze jest Akwarium. Bardzo charakterystyczny budynek pochodzi jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Początki gdyńskiego Akwarium sięgają lat 20, XX wieku i związane są z utworzeniem na Półwyspie Helskim, Morskiego Laboratorium Rybackiego przemianowanego następnie w Stację Morską. Gromadzone w tym miejscu okazy flory i fauny morskiej przenoszone były do wybudowanych w Gdyni obiektów, gdzie podlegały dalszym badaniom i udostępniane były także częściowo do zwiedzania. Prace związane z rozwojem gdyńskiego obiektu przerwał wybuch II wojny. Do kontynuacji pomysłu przystąpiono po zakończeniu wojny.

W 1971 na obchody 50 lecia Instytutu dokonano otwarcia nowego obiektu jakim było Muzeum Oceanograficznego i Akwarium Morskiego. W 1972 roku obiekt udostępniono dla zwiedzających. W 34 potężnych akwariach zgromadzono szereg wspaniałych roślin, ryb, zwierząt morskich i słodkowodnych. Część zbiorów pochodzi z bogatego dziedzictwa po istniejącym od 1921 roku Instytucie Morskim. Sporą grupę eksponatów stanowią okazy różnych morskich stworzeń ofiarowanych przez kapitanów statków, odbywających rejsy w najdalsze rejony świata.

Odwiedzając wnętrze gdyńskiego Akwarium zwiedzanie najlepiej rozpocząć od poznania mechanizmów rządzących podwodnym światem. Początek drogi zwiedzania zajmują sale, w których każdy zwiedzający może przejść krótką lekcję związaną z tym co znajduje się w dalszej części Akwarium. Informacje dotyczące podwodnego życia oraz sposobów w jaki następuje eksploracja tych obszarów przekazane są w przystępny sposób. Nie ma potrzeba wybitnej znajomości zagadnień związanych z biologią, aby w prosty sposób przyswoić przekazywaną wiedzę.

Misja Akwarium

Każda osoba odwiedzająca Akwarium ma do dyspozycji szereg materiałów informujących o florze i faunie morskiej. To nie wszystko, bowiem w komunikatywnej formie przekazywana jest wiedza o tym jak człowiek niszczy otaczający go świat. Kolejnym elementem edukacyjnym jest poznanie wyzwań jakie stoją przed ludźmi, aby zapobiec degradacji środowiska naturalnego, które go otacza.
Edukacja poprzez bezpośredni kontakt z żywymi roślinami, rybami, morskimi stworami jest najlepsza drogą do poznania życia i zagrożeń jakie przed tym życiem stoją.

Poszczególne sale są usystematyzowane tematycznie, ukazując zwierzęta żyjące na pograniczu lądu i wody oraz te żyjące na różnych głębokościach podwodnego świata.
Wiele żywych okazów znajdujących się pod wodą większość zwiedzających nie ma możliwości zobaczenia czy obserwacji ich w naturalnym otoczeniu. Niektóre okazy są wręcz unikalne i przetrwały tylko dzięki temu, że znajdują się w takich miejscach jak choćby Akwarium w Gdyni.

Będąc w Gdyni odwiedzenie Akwarium powinno być obowiązkowo na liście ciekawych miejsc w mieście, które warto odwiedzić.

16 kwietnia 2022725Views

Jak przygotować dziecko do dłuższej wędrówki?

Fot. Pixabay

Wojna w Ukrainie już wpływa na turystykę. Latem Polacy powinni się spodziewać dużego wzrostu cen w biurach podróży