close
Czy do Szwecji jest potrzebne ubezpieczenie turystyczne?

Czy do Szwecji jest potrzebne ubezpieczenie turystyczne?

Turyści, ceniący sobie przede wszystkim naturę oraz spokój, często decydują się spędzić urlop w Szwecji. Ten duży powierzchniowo kraj ma bardzo niską gęstość zaludnienia, co sprzyja obserwacjom dzikiej natury i braku turystycznego zatłoczenia. Zanim jednak zaczniesz zwiedzać to państwo, ubezpiecz siebie i swoich najbliższych przed kosztami nieprzewidzianych sytuacji, które mogą cię spotkać podczas podróży.

W Szwecji przeważająca większość ludności mieszka na południu kraju, gdzie klimat jest mniej surowy niż w północnej części. Do tego dużego państwa podróżni jeżdżą zwłaszcza, aby wypocząć na łonie natury. Planując swoją podróż po tym zielonym kraju, musisz również pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym. Szwecja, jak zresztą cała Skandynawia, jest dla Polaków krajem drogim i każdy dodatkowy wydatek może nadszarpnąć twój budżet urlopowy.

Koszty leczenia w Szwecji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjeżdżającym do Szwecji rekomenduje, aby wykupić ubezpieczenie prywatne, które opłaci koszty usług medycznych. W Szwecji takie koszty są bardzo wysokie, więc w razie wypadku lub nagłego zachorowania pacjentowi zostanie wystawiony duży rachunek za opiekę lekarską. Ubezpieczenie kosztów leczenia uchroni ubezpieczonego przed tego typu wydatkami. W zakres ubezpieczenia KL również wchodzą koszty związane z np. :

 • badaniami, zabiegami, operacjami lub hospitalizacją,
 • leczeniem ambulatoryjnym,
 • konsultacjami lekarskimi,
 • przedwczesnym porodem,
 • leczeniem stomatologicznym,
 • ratownictwem i poszukiwaniami,
 • transportem medycznym do Polski,
 • transportem między placówkami medycznymi,
 • transportem zwłok do miejsca pochówku,
 • podstawowym zakresem assistance.

Za transport medyczny do Polski w wysokości 100% będziesz musiał sam zapłacić, jeśli nie będziesz posiadać polisy turystycznej. Takich sytuacji, które mogą ci się przydarzyć jest o wiele więcej. Należy również pamiętać o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które możesz znaleźć na specjalistycznym portalu typu www.polisaturystyczna.pl.

Co oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia powinno znaleźć się w polisie do Szwecji?

Polisa turystyczna do Szwecji musi zawierać jeszcze kilka usług, prócz ubezpieczenia kosztów leczenia, które sprawią, że nasza polisa podróżna będzie w pełni wartościowa. Zastanówmy się również nad:

 1. Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków – usługa ta jest integralną częścią podstawowej ochrony ubezpieczeniowej. Tutaj powinniśmy przemyśleć, jaką sumę ubezpieczenia wybrać. NNW ponosi odpowiedzialność za ryzyko z przypadku śmierci ubezpieczonego lub doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci zostanie wypłacone na konto naszych najbliższych 100% sumy ubezpieczenia. W sytuacji, gdy doznamy trwałego uszczerbku otrzymamy procent sumy ubezpieczenia, określony w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 2. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem tego ubezpieczenia jest twoja odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody osobowe lub rzeczowe, które wyrządzisz osobie trzeciej. Odszkodowaniem dla poszkodowanego zajmie się ubezpieczyciel w twoim imieniu.
 3. Ubezpieczeniem bagażu lub sprzętu sportowego – ubezpieczeniu podlega nasze mienie w postaci bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego w sytuacjach, gdy zostaną one uszkodzone, zniszczone lub skradzione w trakcie podróży.

Ubezpieczenie turystyczne do pracy w Szwecji

Popularnym celem podróży do Szwecji wśród Polaków jest także praca sezonowa. W trakcie takiego wyjazdu również należy posiadać ubezpieczenie turystyczne. Składka zwykłej polisy a ubezpieczenia do pracy będą się od siebie różnić. Jeśli jednak nie zaznaczysz przy wyborze polisy, że masz zamiar jechać w celach zarobkowych do Szwecji, może skończyć się to odmową wypłacenia świadczeń przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Na stronie www.polisaturystyczna.pl/poradniki/ubezpieczenie-turystyczne-szwecja-gdzie-i-jak-kupic poznasz cenę polis turystycznych do pracy na teren Szwecji.

Ubezpieczenie turystyczne do Szwecji jest potrzebne podczas każdego wyjazdu. Pamiętaj, że Szwecja to drogi kraj i opieka medyczna również zalicza się do tych droższych w Europie. Zanim jednak wykupisz polisę, zapoznaj się z OWU towarzystw ubezpieczeniowych, abyś wiedział dokładnie, kiedy obowiązują wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

23 maja 20171593Views

Wiosenne podróżowanie – te gadżety warto mieć!

Matera

Matera – miasto wykute w skale