close
System AIS – bezpieczeństwo na wodzie

System AIS – bezpieczeństwo na wodzie

AIS, czyli system automatycznej identyfikacji (ang. Automatic Identification System) pomiędzy statkami umożliwia wymianę danych między jednostkami pływającymi i dostarcza informacji na temat najważniejszych parametrów zapewniających bezpieczeństwo poruszania się po wodach. Pozwala na ustalenie pozycji innego statku, jego prędkości i kursu.

Zapisy obowiązującej konwencji SOLAS obligują do jego zainstalowania statki o pojemności brutto 300 i wzwyż, które zatrudnione są w żegludze międzynarodowej oraz statki o pojemności brutto 500 i wzwyż niezatrudnione w żegludze międzynarodowej. Oprócz tego z systemu korzystać muszą wszystkie statki pasażerskie. Jego podstawową rolą jest wspomaganie systemów nawigacji i zapobieganie kolizjom jednostek poprzez bieżące monitorowanie innych statków.

W jaki sposób działa system AIS?

System opiera się na pracy w dwóch częstotliwościach 161,975 MHz (kanał 87) i 162,025 MHz (kanał 88). Odpowiada za to transponder, czyli urządzenie nadawczo-odbiorcze UKF, które współpracuje z komputerem. Informacje automatycznie delegowane są do komputera i umożliwiają wysyłanie informacji o aktualnej pozycji i innych parametrach do jednostek i stacji brzegowych wyposażonych w podobny system. Działa to również w drugą stronę i polega na odbieraniu informacji od innych statków. Transponder, który pełni rolę nadajnika otrzymuje te dane automatycznie z urządzeń GPS i innych czujników np. żyroskopu, czy echosondy.

Dane, które są odbierane przez AIS, wizualizowane są na wyświetlaczach radarów. Dla zwiększonej poprawy bezpieczeństwa AIS współpracuje z systemami antykolizyjnymi i VDR, czyli tak zwanymi czarnymi skrzynkami (rejestratorami parametrów statków). Zasięg tego typu systemu zależny jest od wysokości anteny i wynosi przeciętnie od 15 do 60 mil morskich. Dzięki zastosowaniu systemu, oprócz wymienionych wyżej parametrów, możemy otrzymać szczegółowe informacje dotyczące nazwy statku, bandery, jego wymiarów, zanurzenia oraz portu przeznaczenia i szacunkowego czasu dotarcia do celu.

Rodzaje urządzeń AIS

Rozróżniamy dwa podstawowe typy urządzeń – transpondery klasy A oraz klasy B. W pierwszy z typów wyposażone powinny być wszystkie statki komercyjne, które objęte są zapisami konwencji SOLAS. Działają przy wykorzystaniu protokołu SOTDMA z mocą 12,5 W. Transpondery klasy B z kolei służą pozostałym statkom nieobjętym konwencją. Odnosi się to do mniejszych jednostek komercyjnych oraz statków rekreacyjnych. Nadawanie komunikatów następuje zgodnie z protokołem CSTDMA lub SOTDMA z mocą 2 W.

Oprócz tego możemy spotkać urządzenia w postaci stacji bazowych, służące do sterowania komunikacją w obrębie systemu AIS. Ponadto na różnego rodzaju przeszkodach i bojach montowane są transpondery AtoN (Aids to Navigation), które informują o dokładnym umiejscowieniu bariery. Na koniec warto wspomnieć o urządzeniach, których zadaniem jest jedynie odbiór informacji z wymienionych wyżej urządzeń. Odbiorniki systemu AIS, bo o nich mowa zbierają informacje bez jednoczesnego ich nadawania.

Więcej informacji znajdziecie na: https://sklepwind.pl/pl/c/AIS/426

 

29 stycznia 2020879Views

Ferie zimowe na Mazurach – rodzinny wypoczynek w pięknych okolicznościach przyrody

Podaruj mu niezapomniane Walentynki!