close
Bardiów (Bardejov, Bardejów) na Słowacji

Bardiów (Bardejov, Bardejów) na Słowacji

Bardiów (po słowacku Bardejov) to przepiękne, średniowieczne miasto w Szaryszu (Šariš), wschodnim regionie na Słowacji, tylko 30 km na południowy wschód od Krynicy Górskiej i 18 km od polskiej granicy. Razem z Preszowem i Koszycami stanowi zabytkowy „trójkąt” głównego pasma Karpat i północnej Słowacji. Bardiowskie Stare Miasto o 1996 r. figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nic w tym dziwnego: gotycko-renesansowy Ratusz (Radnica), zabytkowy Rynek jak z bajki, bazylikowy Kościół Św. Idziego czy inaczej Egidiusza (Kostol sv. Egídia), z dziełami Mistrza Stefana z Koszyc, Mistrza Pawła z Lewoczy oraz szkoły naszego Wita Stwosza, przepięknie dekorowane freskami kamienice mieszczańskie, barbakan z basztami obronnymi, dawna dzielnica żydowska (do tej pory zachowała się synagoga oraz łaźnia do ablucji) oraz serwujące pyszne, regionalne potrawy kuchni słowackiej restauracje i kawiarnie to wystarczające powody, by odwiedzić Bardiów!

Miasto po raz pierwszy pojawia się w kronikach w 1247 r. Wówczas urzędowali tu cystersi, których klasztor znajdował się w miejscu wyżej wspomnianego kościoła Św. Egidiusza. Następnie osiedlili się w Bardejowie Niemcy ze Śląska, a miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym Królestwa Węgier. Panujący w 2 poł. XIV w. król Ludwik Andegaweński nadał mieszkańcom Bardiowa wiele przywilejów (wolne miasto królewskie, własne wojsko).

W XVI w. Bardiów opanowali protestanci. Uczeń Marcina Lutra, Leonard Stöckel, słynny słowacki humanista i teolog został powołany rektorem lokalnej szkoły, która wkrótce stała się wzorem protestanckich uczelni w kraju. W 1578 r. założono tu pierwszą drukarnię, a w 1597 r. kolejną, co również było przełomowym momentem w historii tego ośrodka kultury. Pierwszą wydrukowaną książką był oczywiście Katechizm Marcina Lutra.

Barok i oświecenie przyniosły miastu stagnację – były to czasy wojen (zwłaszcza 30-letnia), epidemii dżumy i cholery oraz licznych pożarów. Słowacka perła ponownie odżyła dopiero w końcu XIX w. – „wyszła” wówczas poza mury barbakanu i stopniowo zaczęła rozwijać się poniżej skarpy.

Około 5 km na północ od Bardejowa znajdują się Bardejovské Kúpele – kompleks uzdrowiskowy jeszcze z 2 poł. XVIII w. Spacer otoczonym zabytkowymi kamienicami zdrojowymi deptakiem, wizyta w XIX-wiecznym, imponującym hotelu Astoria, degustacja wód mineralnych oraz kąpiel w położonym na pięknej polanie pod lasem kąpielisku na pewno okażą się niezapomnianym przeżyciem! W Bardejovskich Kúpelach jest też kilka XVIII-wiecznych, drewnianych cerkwi, podobnych do tych z naszego Beskidu Sądeckiego (zobacz nasz artykuł!) oraz skansen i muzeum etnograficzne z dawnymi chatami i zagrodami Rusinów.

Zabytki Krynicy Górskiej

City break czyli atrakcyjna krótka podróż