close

Beskid Śląski

Beskid Śląski jest pasmem górskim leżącym w zachodniej części polskich Beskidów zajmującym około 700 km kwadratowych. Zachodnią granicę Beskidu Śląskiego stanowi dolina Olzy oraz Przełęcz Jabłonkowska.

Beskid Śląski jest pasmem górskim leżącym w zachodniej części polskich Beskidów zajmującym około 700 km kwadratowych. Zachodnią granicę Beskidu Śląskiego stanowi dolina Olzy oraz Przełęcz Jabłonkowska.

  • Telefony i akcesoria - porównaj na Ceneo.pl

Beskid Śląski (fot Qqerim - Wikipedia)Na poludniu masyw opada ku dolinie Czernianki oraz dolinie Soły, która na dalszym odcinku stanowi również wschodnia granicę oddzielającą Beskid Śląski od Beskidu Żywieckiego. Północne stoki Beskidu Śląskiego opadają natomiast ku Pogórzu Śląskiemu. W masywie Beskidu Śląskiego wyróżnia się dwa główne pasma rozgraniczone doliną Wisły: Pasmo Stożka i Czantorii oraz położone na wschodzie Pasmo Wiślańskie. Najwyższymi szczytami leżącymi w pierwszym paśmie są Kiczory (990m), Wielki Stożek (978m), Cieślar (920m), Wielki Soszów (886m), Wielka Czantoria (995m). W ramach Pasma Wiślańskiego wyróżnia się grupę Baraniej Góry (1220m) oraz grupę Skrzycznego (1257m), najwyższego szczytu w Beskidzie Śląskim. Rownolegle do masywu Skrzycznego biegnie pasmo Kotarza (960m) i Beskidu Węgierskiego (912m), które poprzez Przełęcz Karkoszczonkę łączy się na północy z grupą Szyndzielni (1026m) i Klimczoka (1117m). Na wschód od pasma Baraniej Góry i Skrzycznego wznosi się z kolei grupa Równicy (884m) i Trzech Kopców (810m), której zachodnie stoki opadają ku dolinie Wisły.

Obszar Beskidu Śląskiego stanowi doskonałe miejsce do uprawiania turystyki górskiej. Szlaki turystyczne pokrywają gęsto cały masyw i wiodą przez większość najwyższych szczytów. W obrębie Beskidu Śląskiego usytuowanych jest kilkanaście schronisk turystycznych, w tym na Skrzycznem, na Przysłopie pod Baranią Górą, pod Stożkiem, Równicą, Szyndzielnią i Klimczokiem. Dodatkową atrakcję stanowią wyciągi krzesełkowe: czteroosobowy na Polanę Stokłosicę leżącą u stóp Wielkiej Czantorii, dwuosobowy na Stożek oraz dwuodcinkowy na Skrzyczne. Pod szczyt Szyndzielni można natomiast wjechać kolejką gondolową. Szlaki Beskidu Śląskiego są bardzo interesujące pod względem widokowym. Licznie występujące polany i hale oferują wspaniałe panoramy. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można podziwiać masyw Babiej Góry oraz wzoszący się w oddali mur Tatr. Co ciekawe wiele spośród polan ma sztuczny charakter wynikający z faktu wcinania się przez osiedla w górskie grzbiety.

Do najbardziej znanych miejscowości turystycznych położonych w rejonie Beskidu Śląskiego należą Bielsko-Biała, Wisła, Ustroń, Szczyrk, Brenna oraz Węgierska Górka. Szczyrk leżący w dolinie Żylicy u podnóża Skrzycznego jest jednym z głównych ośrodków sportów zimowych w Polsce. Jednocześnie stanowi bazę wypadową w masyw Skrzycznego oraz grupę Klimczoka i Szyndzielni. Z Ustronia prowadzą szlaki w rejony Czantorii i Równicy. W Wiśle początek mają szlaki wiodące na Stożek, Trzy Kopce oraz Baranią Górę, na zboczach której położone są źródła Wisły. Z kolei Węgierska Górka leżąca w dolinie Soły jest dogodnym miejscem do wypadów w rejon Baraniej Góry oraz w masyw Romanki, który należy już do Beskidu Żywieckiego. Ośrodki turystyczne Beskidu Śląskiego połączone są dość dobrze rozwinięta siecią dróg, które przebiegają między innymi przez znane przełęcze „samochodowe”: Przełęcz Kubalonkę (761m), leżącą pomiędzy Wisłą i Istebną oraz Przełęcz Salmopolską (934m), położoną pomiędzy Wisłą i Szczyrkiem. Do Ustronia i Wisły doprowadzona jest linia kolejowa biegnąca z Bielska-Białej przez Skoczów i Goleszów. Przez Węgierską Górkę przebiega natomiast linia kolejowa z Żywca do Zwardonia. Rejon Beskidu Śląskiego stanowi również dobre miejsce do uprawiania sportów zimowych.

Widok na Tatry

Tatry i Podhale

Beskid Sądecki