close

Pieniny

Przełom Białki pod Krempachami. Widok z Obłazowej na Kramnicę (fot. Selso - Jerzy Opioła)

Pieniny, zwłaszcza ich środkowa część, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Pod względem liczby turystów zajmują w Polsce drugie po Tatrach miejsce. Władysław Anczyc w 1864 stwierdził: Kto nie był w Tatrach i Pieninach, ten nie był nigdzie i nic nie widział.

Pieniny, zwłaszcza ich środkowa część, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Pod względem liczby turystów zajmują w Polsce drugie po Tatrach miejsce. Władysław Anczyc w 1864 stwierdził: Kto nie był w Tatrach i Pieninach, ten nie był nigdzie i nic nie widział.

  • Telefony i akcesoria - porównaj na Ceneo.pl

Przełom Białki pod Krempachami. Widok z Obłazowej na Kramnicę (fot. Selso - Jerzy Opioła)Pieniny to nazwa, która w zasadzie odnosi się do największego w pasie skałkowym masywu wapiennego, przeciętego wąskim, bardzo krętym, malowniczym przełomem Dunajca. Jednak w sensie regionalnym jest ona rozciągnięta na cały pas skałkowy w granicach Polski. Pieniny, w tym znaczeniu, stanowią wąską strefę o szerokości od 2 do 6 km, oddzielają cą Kotlinę Orawsko-Nowotarską od Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Skałki tworzą trzy człony, grzbiet Braniska-Hombarku pomiędzy Dursztynem a Niedzicą, właściwe Pieniny – Trzy Korony 982 m n.p.m. i od Czorsztyna po Szczawnicę oraz Małe Pieniny – 1052 m n.p.m., ciągnące się na wschód od Dunajca. Każdy z wymienionych odcinków ma przeszło 10 km długości. Najatrakcyjniejsza turystycznie i najbardziej urozmaicona jest część środkowa, z licznymi tarasami widokowymi na przełom Dunajca. Przy odległości w linii prostej 2,5 km Dunajec tworzy aż 7 zakrętów, osiągając aż 9 km długości. Wysokość skałek w przełomie waha się między od 300 do 500 m, a dno zwęża się miejscami do zaledwie kilkunastu metrów i jest całkowicie wypełnione przez wody rzeki.

Pieniny - Mapa (fot. Qqerim - Wikipedia)Pieniny Spiskie ciągną się między doliną rzeki Białki a przełomem Dunajca obok Niedzicy. Najwyższy szczyt Żar – Branisko ma 879 m n.p.m.; Pieniny Środkowe zwane Pieninami Właściwymi, a najczęściej po prostu Pieninami. Leżą pomiędzy Szczawnicą a Czorsztynem. Najwyższym szczytem są piękne i sławne na cały Świat Trzy Korony o wysokości 982 m n.p.m.; Pieniny Małe sięgają po Szczawnicę i doline Popradu, najwyższy szczytem jest Wysoka – 1050 m n.p.m. Duża odporność budujących Pieniny skał wapiennych na erozję spowodowała wypreparowanie ich z fliszowej osłony, dzięki temu powstały efektowne formacje skalne (przykładowo: Trzy Korony, Sokolica, Czertezik).

Najatrakcyjniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmentem pasma są Pieniny Właściwe. Północne zbocza opadają ku dolinom łagodnie, zaś od południa w stronę Dunajca zbocza obrywają się efektownie ścianami wapiennymi o wysokości dochodzącej do 300 m. Największą atrakcją tej części Pienin jest oczywiście Spływ Przełomem Dunajca. Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, Pieniny cechuje zróżnicowana roślinność. Spowodowane zostało to czynnikami takimi jak: wapienne podłoże; specyfika klimatu; strome stoki uniemożliwiająca silne rozrastanie się lasów; brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń; bliskość Tatr.

Atrakcją turystyczną na skalę europejską jest spływ tratwami Przełomem Dunajca. Równolegle (po słowackiej stronie rzeki) biegnie też szlak pieszo-rowerowy zwany Drogą Pienińską. Interesujące są również ruiny zamku w Czorsztynie i gotycko-renesansowy zamek w Niedzicy, a także (na terenach sąsiadujących z Pieninami) drewniane kościółki w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim, kościoły w Krempachach i Frydmanie. Po Zbiorniku Czorsztyńskim kursuje dla turystów prom.

3 listopada 20107610Views
Szklarska Poręba - centrum (fot. Cruizer - Wikipedia)

Szklarska Poręba

Ulica Zdrojowa w Świeradowie-Zdrój (fot. Marek013 - wikipedia)

Świeradów Zdrój