close

Szlak centralny Roztocza

Roztoczański Park Narodowy - Szlaki

Szlak znakowany kolorem niebieskim. Trasa bardzo interesująca krajobrazowo. Prowadzi przez całą długość Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) i Zachodniego (Szczebrzeszyńskiego i Gorajskiego) z Bełżca przez Zwierzyniec, Radecznicę i Batorz do Szastarki koło Kraśnika. Na szlaku znajdują się: Wapielnia – najwyższy punkt Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) (386,5 m n.p.m.), skałki na górze Kamień zwanej też Piekiełkiem, nieczynne sztolnie w Senderkach – miejsce wydobycia i obróbki kamieni młyńskich, Roztoczański Park Narodowy, „Piekiełko Szczebrzeszyńskie” (sieć wąwozów lessowych), grodzisko Sutiejsk, wzgórze Łysiec i Sowia Góra koło Batorza.

Szlak znakowany kolorem niebieskim. Trasa bardzo interesująca krajobrazowo. Prowadzi przez całą długość Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) i Zachodniego (Szczebrzeszyńskiego i Gorajskiego) z Bełżca przez Zwierzyniec, Radecznicę i Batorz do Szastarki koło Kraśnika. Na szlaku znajdują się: Wapielnia – najwyższy punkt Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) (386,5 m n.p.m.), skałki na górze Kamień zwanej też Piekiełkiem, nieczynne sztolnie w Senderkach – miejsce wydobycia i obróbki kamieni młyńskich, Roztoczański Park Narodowy, „Piekiełko Szczebrzeszyńskie” (sieć wąwozów lessowych), grodzisko Sutiejsk, wzgórze Łysiec i Sowia Góra koło Batorza.

Bełżec – Tokary. Długość 113 km,oznaczenie kolorem niebieskim

Przebieg szlaku:

Bełżec (stacja PKP) [na trasie: d. cmentarz żołnierzy Września z kaplicą, kościół pw. MB Królowej Polski, d. drewniana greckokatolicka cerkiew pw. św. Bazylego /w głębi/] – Chyże – Rabinówka – Pasieki – okolice rezerwatu „Zarośle” – pomnik polskich oficerów rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. – Ulów – wzgórze Wapielnia (386,5 m n.p.m.) – Łuszczacz – Róża – pomnik bitwy partyzanckiej pod Różą rozegranej 02 lutego1943 r. – Husiny [źródła rz. Sopot /pomnik przyrody nieożywionej/] – podnóże góry Kamień (Piekiełko) [skałki – pomnik przyrody nieożywionej] – Stanisławów – Hucisko – Potok-Senderki [nieopodal nieczynne sztolnie – obecnie Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Sztolnie w Senderkach”] – Stara Huta – Lasowe (Lasowce) – Roztoczański Park Narodowy – Zwierzyniec – Lipowiec – Kawęczynek – „Piekiełko Szczebrzeszyńskie” (wąwozy lessowe) – Szperówka – Rozłopy – Sąsiadka [grodzisko wczesnośredniowieczne Sutiejsk] – Mokrelipie – Radecznica [na trasie: klasztor Bernardynów, kaplica św. Antoniego Padewskiego] – wzgórze Łysiec (Diabla Góra) /prowadzi tam szlak dojściowy/ („Fort IV” – kwatera dowództwa 9 pp AK Ziemi Zamojskiej) – Gilów – Gródki – Huta Turobińska – Tokary – Otrocz – Sowia Góra [kopiec z pomnikiem poświęcony bitwie z okresu powstania styczniowego rozegranej 06 września1863 r.] Batorz – Błażek – Szastarka (stacja PKP)

Na szlaku:

Roztoczański Park Narodowy - SzlakiPrzecina całe polskie Roztocze. Na pokonanie trudnego odcinka Zwierzyniec- Szperówka, długości ponad 27 km, pełnego osobliwości przyrodniczych, potrzeba około 8 godz. Odcinek Zwierzyniec – Potok Senderki (poza granicami RPN) o długości 13 km można pokonać w czasie około 5 godz.

Szlak na północ od Zwierzyńca ukazuje piękno Roztocza Zachodniego – lessowego zwanego w tej części Piekiełkiem. Prowadzi wyniesieniami, z których widoczna jest panorama na dolinę rzeki Wieprz oraz malownicze stoki żurawnickich pól, na horyzoncie rozpościerają się lasy Kosobudzkie RPN. Od Szperówki wchodzi w dolinę rzeki Gorajec. Szlak trudny ze względu na bardzo urozmaiconą rzeźbę (wąwozy lessowe ) przy złych warunkach pogodowych – grząskie podłoże.

Szlak na południe zaś poprowadzony przez Zwierzyniec. Od węzła szlaków przy kościółku ul. A. Wachniewskiej, następnie ul. Kolejową obok stacji PKP wiedzie na południe doliną Wieprza obok zalewu Rudka do Obroczy.

Obrocz

Wieś w dolinie rzeki Wieprz otoczona lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego.Powstała w początkach XV w. Rejestry z 1589 r. mówią, że we wsi istniał: dwór, folwark ,huta szkła, sadzawka. Zamieszkiwali ją katolicy, prawosławni i Żydzi. Chłopi zobowiązani byli do dostarczania drewna do ordynackiej huty szkła w Niedzieliskach, jako, że wieś należała do ordynackiego klucza zwierzynieckiego. 28 października 1942 r. hitlerowcy dokonali pacyfikacji rozstrzeliwując 28 osób. Wydarzenia te przypomina pomnik znajdujący się obok mostu na rzece Wieprz. Obrocz znana jest ze źródła zasilającego rzekę Wieprz. Źródło to ma wydajność około 22 l/s czystej wody wypływającej z pokładów kredowych. We wsi znajduje się drewniana kaplica pw. św. Józefa Robotnika.

Na polach Obroczy liczne punkty widokowe. Szlak kieruje się przez RPN obok obszarów objętych ochroną ścisłą Nart, Czerkies do wsi Lasowe, Starej Huty, następnie Senderek. Istnieje możliwość powrotu do Zwierzyńca szlakiem A. Wachniewskiej do Majdanu Kasztelańskiego a następnie szlakiem krawędziowym lub trasą rowerową od Górecka Starego do Zwierzyńca. (około 20 km)

Potok – Senderki

Wioska zagubiona wśród lasów należąca do dóbr senatora Fudakowskiego, właściciela Krasnobrodu. Wzgórze zbudowane jest z twardych piaskowców kwarcytowych z których wyrabiano kola młyńskie i koła do żarn. Eksploatacja piaskowca odbywała się w sztolniach. Do dnia dzisiejszego na powierzchni zachowały się ślady eksploatacji. Wzgórze, przez które przchodzą szlaki, to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Roztoczu.

Na północ od Zwierzyńca szlak centralny wiedzie ul. A. Wachniewskiej, przechodzi obok dawnego młyna (obecnie karczma „Młyn”), Na skrzyżowaniu znajduje się budynek dawnej oberży, w której znajdował się szpital polowy zorganizowany przez powstańców w 1863 r. po bitwie pod Panasówką. Przy ul Biłgorajskiej, którą wiedzie szlak, znajduje się cmentarz i pomnik powstańców. Obok drewniany słup „kelevez” upamiętniający śmieć węgierskiego arystokraty Edwarda Nyarego, który poległ w bitwie pod Panasówką służąc ochotniczo w oddziale Lelewela Borelowskiego. Szlak wiedzie malowniczymi wzgórzami, wąwozami, lasami do Kawęczynka i dalej przez wąwozy „Piekiełko” do Szperówki. Istnieje możliwość zejścia ze szlaku na dowolnie wybranym odcinku do drogi Zwierzyniec – Szczebrzeszyn i powrótu do Zwierzyńca.

źródło: www.roztoczanskipn.pl

Roztoczański Park Narodowy - Szlaki

Szlak Partyzancki

Grecja

Alternatywa dla Egiptu