close
Sanktuarium w Świętej Lipce

Sanktuarium w Świętej Lipce

Święta Lipka leży w pobliżu Kętrzyna między jeziorami Dejnowa i Wirowym. Jest to znane sanktuarium maryjne i jednocześnie jeden z najcenniejszych barokowych zabytków sakralnych w Polsce. Ok. 0,5 km na zachód od wsi przebiega historyczna granica między Warmią a Mazurami.Święta Lipka leży w pobliżu Kętrzyna między jeziorami Dejnowa i Wirowym. Jest to znane sanktuarium maryjne i jednocześnie jeden z najcenniejszych barokowych zabytków sakralnych w Polsce. Ok. 0,5 km na zachód od wsi przebiega historyczna granica między Warmią a Mazurami.

Nie wiadomo, kiedy cud nastąpił ani kiedy zaczął się kult Matki Bożej Świętolipskiej, wiadomo tylko, że od II połowy XV wieku regularnie zaczęły ściągać tu pielgrzymi z Prus i Warmii, jak również z Mazowsza w celu uzyskania odpustu i w nadziei na uzdrowienie. Ostatni wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollem w 1519 r. pielgrzymował pieszo i boso z Królewca do Świętej Lipki.

W 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, a kult świętych uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna obrabował i zburzył kaplicę, lipa została wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. W 1618 r. katolicy odzyskali swobody wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił całą Świętą Lipkę. Administracja i prawo użytkowania Świętej Lipki zostały przekazane Jezuitom. Wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Odbudowa kaplicy zapoczątkowała rozkwit sanktuarium.

W Prusach i na Warmii trudno było znaleźć człowieka, który by choć raz nie przyszedł z pielgrzymką do Świętej Lipki. W 1685 Jezuici przygotowywali teren pod budowę, gromadzili materiały, ścięto część wzgórza, zasypano bagna, a grunt umacniano wbijając gęsto długie pale olchowe okute na końcu żelazem. Kamień węgielny poświęcił biskup warmiński kardynał Michał Radziejowski 1.XI. 1687. Kościół został konsekrowany 15 sierpnia 1693 r. przez biskupa Jana Stanisława Zbąskiego z wielką okazałością w obecności licznego duchowieństwa i tysięcy wiernych.

Na teren sanktuarium wchodzi się przez kutą w żelazie bramę, wykonaną w latach 1731-1734 przez kowala Schwarza z Reszla. Kościół nie mieścił wszystkich pielgrzymów, dlatego na dziedzińcu wybudowano arkadowe krużganki z czterema narożnymi kaplicami. W górze na krużgankach ustawiono figury przodków Chrystusa od Abrahama do św. Józefa, pod arkadami częściowo zachowały się spłowiałe freski pędzla M.J. Meyera z Lidzbarka Warmińskiego. Fasadę kościoła z bogato złoconym portalem zdobią wysokie wieże z zegarami. W niszach stoją figury Matki Boskiej oraz założycieli zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego. Na gzymsie umieszczono posągi św. Piotra i Pawła.

Trójnawowe wnętrze przytłacza barokowym wystrojem przepychu. M.j. Meyer namalował w XVIII w. kolorową iluzjonistyczną polichromię, przedstawiającą m.in. sceny z życia Matki Boskiej i jej apoteozę. W imponującym ołtarzu głównym z 1714 r. umieszczono obraz Matki Boskiej ozdobiony srebrną koszulką, namalowany przez B.Pensa. Po bokach ołtarza stoją figury świętych a w górze widnieją sceny z Nawiedzenia i Wniebowzięcia. Ambonę zdobią sceny nawiązujące do Pisma Świętego a naprzeciwko ambony umieszczono pień drzewa ze srebrną figurką Matki Bożej – tam podobno kiedyś rosła święta lipa.

Jednak największą atrakcją są barokowe organy z 1721 r. wykonane przez J.J. Mosengela z Królewca. W czasie gry na prospekcie poruszają się figurki Matki Boskiej i Anioła Gabriela oraz putta z dzwoneczkami. Anioł na środku wieży gra na mandolinie, wkoło obracają się cherubini z fanfarami.

To wszystko stanowi, że Święta Lipka jest “Perłą Baroku”- obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.


Booking.com
8 czerwca 20101054Views
Jura Krakowsko-Częstochowska 1

Jura krakowsko- częstochowska – biała kraina

Sail Świnoujście 2010 – Sierpień pod żaglami

Sail Świnoujście 2010 – Sierpień pod żaglami