close

Litwa – Wilno

W Wilnie jest jedna z piękniejszych starówek w Europie Wschodniej. Warto tu spędzić kilka dni, pobłądzić po wąskich uliczkach i zaułkach, wziąć udział w nabożeństwie w języku polskim (w kościele św. Ducha z XVIII w. nabożeństwa odprawiane są wyłącznie po polsku), posiedzieć na parkowej ławeczce koło katedry, popatrzeć na nie z wysokości baszty Giedymina lub Góry Trzykrzyskiej. Dobrze wybrać się na spacer główną ulicą miasta – Giedyminas Prospektas, czyli przedwojenną ul. Mickiewicza. Zobaczyć wileńską Wieżę Telewizyjną, bo obrona tej wieży w styczniu 1991 r. była punktem zwrotnym w litewskiej drodze do niepodległości. Ostra Brama, cmentarz na Rossie czy Mauzoleum Marszałka to dla Polaków pamiątki narodowe. Warto zatrzymać się przy nich na chwilę i zastanowić się nad meandrami polskiej historii.

W Wilnie jest jedna z piękniejszych starówek w Europie Wschodniej. Warto tu spędzić kilka dni, pobłądzić po wąskich uliczkach i zaułkach, wziąć udział w nabożeństwie w języku polskim (w kościele św. Ducha z XVIII w. nabożeństwa odprawiane są wyłącznie po polsku), posiedzieć na parkowej ławeczce koło katedry, popatrzeć na nie z wysokości baszty Giedymina lub Góry Trzykrzyskiej. Dobrze wybrać się na spacer główną ulicą miasta – Giedyminas Prospektas, czyli przedwojenną ul. Mickiewicza. Zobaczyć wileńską Wieżę Telewizyjną, bo obrona tej wieży w styczniu 1991 r. była punktem zwrotnym w litewskiej drodze do niepodległości. Ostra Brama, cmentarz na Rossie czy Mauzoleum Marszałka to dla Polaków pamiątki narodowe. Warto zatrzymać się przy nich na chwilę i zastanowić się nad meandrami polskiej historii.

W Wilnie jest jedna z piękniejszych starówek w Europie Wschodniej. Warto tu spędzić kilka dni, pobłądzić po wąskich uliczkach i zaułkach, wziąć udział w nabożeństwie w języku polskim (w kościele św. Ducha z XVIII w. nabożeństwa odprawiane są wyłącznie po polsku), posiedzieć na parkowej ławeczce koło katedry, popatrzeć na nie z wysokości baszty Giedymina lub Góry Trzykrzyskiej. Dobrze wybrać się na spacer główną ulicą miasta – Giedyminas Prospektas, czyli przedwojenną ul. Mickiewicza. Zobaczyć wileńską Wieżę Telewizyjną, bo obrona tej wieży w styczniu 1991 r. była punktem zwrotnym w litewskiej drodze do niepodległości. Ostra Brama, cmentarz na Rossie czy Mauzoleum Marszałka to dla Polaków pamiątki narodowe. Warto zatrzymać się przy nich na chwilę i zastanowić się nad meandrami polskiej historii.

14 lutego 2011739Views

Słowacja – Trenczyn

Litwa – Kowno