close
Jak zabezpieczyć się w trakcie wodnej wyprawy?

Jak zabezpieczyć się w trakcie wodnej wyprawy?

Odpowiednie zabezpieczenie się w trakcie uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, czy jazdy na skuterze wodnym ma olbrzymie znaczenie dla zachowania zdrowia i życia. Stosowanie zabezpieczeń w trakcie przebywania na wodzie, ich charakter oraz specyfikację dokładnie precyzują właściwe akty prawne. W pierwszej kolejności jest to konwencja SOLAS z 2003 roku, a drugą norma PN-EN ISO 12 402. Pełna znajomość skomplikowanych konwencji nie jest jednak istotna, aby zachowywać się bezpiecznie na wodzie.

Kamizelki ratunkowe i asekuracyjne

Dwoma podstawowymi narzędziami zabezpieczającymi w trakcie znajdowania się na wodzie, żeglowania, pływania kajakiem albo skuterem wodnym są indywidualne urządzenia wypornościowe. Zaliczyć do nich można takie rozwiązania, jak kamizelka ratunkowa oraz indywidualne urządzenia asekuracyjne.

Kamizelki ratunkowe – podstawa zabezpieczenia na wodzie

Jednym z elementarnych narzędzi, gwarantującym bezpieczeństwo osób przebywających na wodzie pozostaje bez wątpienia kamizelka ratunkowa. Zgodnie z obowiązującymi normami, każda z kamizelek ma gwarantować określoną wyporność i ustalać położenie ciała w wodzie w zakresie odpowiednich wartości nachylenia w stosunku do tafli wody. Normy ISO regulują również wymagane wyposażenie kamizelek ratunkowych. Do obowiązkowego wyposażenia zaliczyć należy elementy odblaskowe, gwizdek, pętlę ratowniczą. Kamizelki wyposażyć można również w dodatkowe osłony, latarkę, czy też linki asekuracyjne i kaptury przeciwbryzgowe. Kamizelka ma zagwarantować wyporność sięgającą nawet 100N (zgodnie z prawem Archimedesa wartość wyporności jest zależna od ciężaru ciała). Nowoczesne kamizelki ratunkowe mają dodatkowo moduły automatycznego napełniania, z możliwością ewentualnego ręcznego uruchomienia albo samodzielnego nadmuchania. Oprócz kamizelek, możliwe jest zastosowanie ograniczonych kołnierzy ratunkowych. Głównym celem jest umiejscowienie głowy ponad poziomem wody i umożliwienie przeżycia nawet osobom nieprzytomnym. Osoba znajdująca się w wodzie nie musi nawet umieć pływa. Kamizelka umożliwia bierne unoszenie się na powierzchni lustra wody.

Kamizelki asekuracyjne – wsparcie osób pływających

Odpowiednia kamizelka asekuracyjna to bardzo wygodne urządzenie służące wspieraniu naturalnej wyporności osoby znajdującej się w wodzie. Osoba znajdująca się w wodzie musi koniecznie potrafić pływać. Są to lekkie i pozwalające na nieograniczony praktycznie zakres ruchów w ich. Dlatego też cenione są u surferów i kajakarzy. Indywidualne urządzenia asekuracyjne są bezcenne w miejscach, gdzie możliwe jest szybkie uzyskanie pomocy ze strony służb ratunkowych.

Kamizelki ratunkowe i kamizelki asekuracyjne mają odpowiednie parametry wytrzymałości i odporności na zmienne warunki temperatury. Mają gwarantować bezpieczeństwo w zależności od obciążenia i rodzaju akwenu albo spodziewanego czasu do uzyskania pomocy ze strony służb ratowniczych. Bardzo ważne jest wybranie profesjonalnych i atestowanych zabezpieczeń. Warto o tym pamiętać!

Samolotem na weekend majowy? Pakowanie jeszcze nigdy nie było tak łatwe!

Gmina Brenna coraz ważniejsza na mapie rowerowej Polski?