close

Beskid Mały

Beskid Mały to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10 km.

Beskid Mały to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10 km.

Beskid Mały (fot. Qqerim - Wikipedia)Granice Beskidu Małego wytyczają:

– na północy – Pogórze Śląskie,
– na wschodzie – dolina rzeki Skawy wraz z jej orograficznie lewobrzeżnymi dopływami: Tarnawką i Krzeszówką,
– na południu – droga nr 945 Żywiec-Sucha Beskidzka i Pasmem Pawelskim (czasem zalicznym do Beskidu Małego),
– na zachodzie – obniżenie terenu zwane Bramą Wilkowicką z płynącą tam rzeką Białą.

Przełom rzeki Soły dzieli Beskid Mały na część zachodnią i wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski). W rejonie przełomu Soły wybudowano trzy zapory wodne: w Czańcu, Porąbce i Tresnej, tworzące tzw. Kaskadę Soły.
Beskid Mały ma urozmaiconą rzeźbę terenu, główny grzbiet i jego odnogi głęboko wcinają się w doliny rzeczne, zbocza są strome (czasem przekraczają nachylenie 30 stopni), deniwelacje (różnice wysokości) przekraczają 500 m. Występują małe jaskinie, schrony, baszty i ostańce skalne.

Ważniejsze miejscowości w Beskidzie Małym:
Wadowice,Andrychów,Bielsko-Biała,Kęty,Kozy,Międzybrodzie Bialskie,Porąbka,
Wilkowice.

Szlaki turystyczne:
– Bielsko-Biała Leszczyny – Magurka Wilkowicka – Mikuszowice Krakowskie
– Łodygowice – Rogacz – Międzybrodzie Bialskie
– Straconka – Gaiki – Hrobacza Łąka – Porąbka – Żar – Przełęcz Cisowa – Przełęcz Kocierska – Łamana Skała – Leskowiec – Krzeszów – Żurawnica – Zembrzyce – Chełm – Palcza – Babica – Sularzówka – Myślenice
– Straconka – Magurka Wilkowicka – Międzybrodzie Bialskie
– Kozy – Hrobacza Łąka – Żarnówka Mała
– Tresna – Koleby
– Przełęcz Bukowska – Targanice – Potrójna
– Oczków – Kościelec
– Inwałd – Wapienica – Chocznia – Łysa Góra – Gorzeń – Jaroszowicka Góra – Klecza Górna
– Krzeszów – Groń Jana Pawła II – Czartak

Warto zobaczyć:
– rezerwat przyrody Madohora
– rezerwat przyrody Szeroka
– rezerwat przyrody Zasolnica
– Park Krajobrazowy Beskidu Małego
– Grotę Kamonieckiego (rezerwat Madohora)
– kolejka linowo – terenowa na górze Żar
– Jezioro Międzybrodzkie

4 listopada 20101234Views

Beskid Sądecki

Sudety - Wzgórza Włodzickie ze Wzgórz Ścinawskich. Najwyżasza - Włodzicka Góra (fot. Nejmlez - Wikipedia)

Sudety