close

Sudety

Sudety - Wzgórza Włodzickie ze Wzgórz Ścinawskich. Najwyżasza - Włodzicka Góra (fot. Nejmlez - Wikipedia)

Najbardziej znaną częścią Sudetów są Karkonosze. Jest to najwyższe sudeckie pasmo z najwyższym szczytem – Śnieżką. Typowym motywem Karkonoszy są formy skalne. Niemal całe polskie Karkonosze zbudowane są z granitu. Specyficzny sposób wietrzenia tej skały sprawił, że niektóre jej partie oparły się procesom niszczenia.

Najbardziej znaną częścią Sudetów są Karkonosze. Jest to najwyższe sudeckie pasmo z najwyższym szczytem – Śnieżką. Typowym motywem Karkonoszy są formy skalne. Niemal całe polskie Karkonosze zbudowane są z granitu. Specyficzny sposób wietrzenia tej skały sprawił, że niektóre jej partie oparły się procesom niszczenia.

Sudety - Wzgórza Włodzickie ze Wzgórz Ścinawskich. Najwyżasza - Włodzicka Góra (fot. Nejmlez - Wikipedia)Unikatem w skali Polski są Góry Stołowe, całe pasmo usiane jest malowniczymi piaskowcowymi skałkami, których najciekawsze zgrupowania leżą na Szczelińcu (919 m n.p.m. – najwyższy szczyt w obrębie gór płytowych w Europie Środkowej). Ciekawostką jest występowanie skał wulkanicznych – szczególnie licznych w zachodniej części Sudetów.

Warunki klimatyczne, urozmaicony krajobraz, liczne uzdrowiska i dobre zagospodarowanie turystyczne z gęstą siecią znakowanych szlaków pieszych, a także historyczne i kulturowe walory tej ziemi sprawiają, że Sudety są bardzo atrakcyjnym regionem Polski.

Na szczególną uwagę zasługuje Świątynia Wang w Górnym Karpaczu. Jest to jedna z 24 zachowanych do dziś tego rodzaju świątyń, jakie powstały w początkach chrystianizacji Skandynawii i jedyna poza Skandynawią. Zbudowana na przełomie XII i XIII wieku w południowej Norwegii w miejscowości Vang.

4 listopada 2010888Views

Beskid Mały

Bieszczady - Połonina Wetlińska (fot. Symphony - Wikipedia)

Bieszczady