close
Przysłowia Mongolskie

Przysłowia Mongolskie

Żołądek można nasycić, oczu nie nasyci się nigdy.
Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne.
Dla tego, kto nie ma ojca, starszy brat jest ojcem.
Dobra myśl obejmuje cały step; zła myśl obejmuje tylko siebie
Głupiec, który był między ludźmi, jest lepszy od mędrca, który siedział w domu.
Ten, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma jest jak dłoń mały.
U sytego jagnięcia ogon jest twardy, u głodnego wołu nawet rogi są miękkie.
Wrona, której coś zasmakowało, wróci trzynaście razy; człowiek, któremu coś zasmakowało, wróci dwadzieścia trzy razy.
Wysoka góra zmęczy konia, nienawiść sama siebie zmęczy.
Zamiast chwalić się przed, chwal się po.
Zamiast pozłacać językiem, pozłoć czynem.
Zamiast prosić chana, lepiej poproś odźwiernego.
Z silnym trudno walczyć, z bogatym procesować się.
Szczęśliwi podróżują w deszczu (zasłyszane na Pustyni Gobi)

Żołądek można nasycić, oczu nie nasyci się nigdy. Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne. Dla tego, kto nie ma ojca, starszy brat jest ojcem. Dobra myśl obejmuje cały step; zła myśl obejmuje tylko siebie Głupiec, który był między ludźmi, jest lepszy od mędrca, który siedział w domu. Ten, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma jest jak dłoń mały. U sytego jagnięcia ogon jest twardy, u głodnego wołu nawet rogi są miękkie. Wrona, której coś zasmakowało, wróci trzynaście razy; człowiek, któremu coś zasmakowało, wróci dwadzieścia trzy razy. Wysoka góra zmęczy konia, nienawiść sama siebie zmęczy. Zamiast chwalić się przed, chwal się po. Zamiast pozłacać językiem, pozłoć czynem. Zamiast prosić chana, lepiej poproś odźwiernego. Z silnym trudno walczyć, z bogatym procesować się. Szczęśliwi podróżują w deszczu (zasłyszane na Pustyni Gobi)

Żołądek można nasycić, oczu nie nasyci się nigdy. Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne. Dla tego, kto nie ma ojca, starszy brat jest ojcem. Dobra myśl obejmuje cały step; zła myśl obejmuje tylko siebie Głupiec, który był między ludźmi, jest lepszy od mędrca, który siedział w domu. Ten, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma jest jak dłoń mały. U sytego jagnięcia ogon jest twardy, u głodnego wołu nawet rogi są miękkie. Wrona, której coś zasmakowało, wróci trzynaście razy; człowiek, któremu coś zasmakowało, wróci dwadzieścia trzy razy. Wysoka góra zmęczy konia, nienawiść sama siebie zmęczy. Zamiast chwalić się przed, chwal się po. Zamiast pozłacać językiem, pozłoć czynem. Zamiast prosić chana, lepiej poproś odźwiernego. Z silnym trudno walczyć, z bogatym procesować się. Szczęśliwi podróżują w deszczu (zasłyszane na Pustyni Gobi)

27 lutego 20111612Views
Słowacja flaga

Słowacja

Mongolia- podróżowanie po kraju